Gitarkurs
Vil du lære å spille gitar, el-gitar eller bass?
Se på de forskjellige valgene nedenunder hva som vil passe for deg.

Gitarkurs - felles

Nybegynner

Bookingside 

1. Kurskveld: Grunnleggende spilling på én streng og fram til en sang over to akkorder. Registrering via bookingsiden. Navn, adresse, telefon og epost. Timepris kr. 400,-. Hver time er på 50-min. 

Jeg fører opp timene du har hatt og faktura blir tilsendt på epost når du er ferdig og senest etter 8-uker.

Vi kan også legge opp til at du går et helt kurs på 8-uker - kr. 2.800,-. Det blir da billigere for deg pr. gang (kr. 350,-/time).  Da følger vi en gitarbok som heter "Spill gitar NÅ"! Denne boken kan du få kjøpt av meg for kr. 195,-.

Hvilke mål kan vi oppnå på 8-kurskvelder? Egne forventninger...? 

Her vil vi starte svært enkelt med å se på hvordan gitaren er oppbygd. 

Lære å stemme gitaren med øret og med stemmemaskin. Du får med eget skjema som viser hvordan stemme gitaren etter øret. 

Lære de to første akkordene og spille sanger på disse. 

D-dur og A-dur (og event. G-dur) 

Lekse til 2. kurskveld 3-nye akkorder. 

Velkommen til gitarkurs! :-)

Gitarkurs - individuell

Nybegynner - Videregående

1. Kurskveld: Videregående spilling for deg som har spilt en del fra før av. Registrering via bookingsiden. Navn, adresse, telefon og epost. Timepris kr. 450,-. Hver time er på 50-min. Om du har gått igjennom den første boken "Spill gitar NÅ", så pleier jeg å fortsette det videregående kurset med boken "Spill MER gitar". Alternativt kan vi gå igjennom ting du selv ønsker å lære og du kan ta med din egen bok om du har.

Vi kan også legge opp til at du går et helt kurs på 8-uker - kr. 3.150,-. Det blir da billigere for deg pr. gang (kr. 393,-/time).

Her spiller vi mer etter tablatur (gitarnoter). Om du har egne ønsker for gitarkurset, så legger vi opp dette etter dine egne ønsker. Det kan være sanger, akkorder, rytmikk, eller gitarsoloer.

Vi tar også for oss "Kvintsirkelen" som et svært nyttig verktøy for transponering og akkordflyt i de forskjellige toneartene. Her lærer vi å bruke begreper som Tonika (T) som er grunnakkorden, Sub-dominant og Dominant, som er de grunnleggende akkordene i en sang - uansett toneart. I tillegg vil du lære oppbygging av akkorder og hvorfor de har de navnene de har.

Velkommen til gitarkurs! :-)