Gitarkurs
Vil du lære å spille gitar, el-gitar eller bass?
Se på de forskjellige valgene nedenunder hva som vil passe for deg.

Gitarkurs for alle

Nybegynner

Bookingside 

1. Kurskveld: Registrering og betaling, hvis ikke registrert via bookingsiden. Navn, adresse, telefon og epost. Timepris kr. 350,-. Hver time er på 50-min. 

Jeg fører opp timene du har hatt og faktura blir tilsendt på epost når du er ferdig og senest etter 8-uker.

Vi kan også legge opp til at du går et helt kurs på 8-uker. Da følger vi en gitarbok som heter "Spill gitar NÅ"! 

Hvilke mål kan vi oppnå på 8-kurskvelder? Egne forventninger...? 

Her vil vi starte svært enkelt med å se på hvordan gitaren er oppbygd. 

Lære å stemme gitaren med øret og med stemmemaskin. Du får med eget skjema som viser hvordan stemme gitaren etter øret. 

Lære de to første akkordene og spille sanger på disse. 

D-dur og A-dur (og event. G-dur) 

Lekse til 2. kurskveld 3-nye akkorder. 

Gitarkurs for alle

Videregående

1. Kurskveld: Registrering og betaling, hvis ikke registrert via bookingsiden. Navn, adresse, telefon og epost. Timepris kr. 350,-. Hver time er på 50-min. Her har vi gått igjennom den første boken "Spill gitar NÅ" og starter dette videregående kurset med boken "Spill MER gitar".

Her spiller vi mer etter tablatur (gitarnoter)

Vi tar også for oss "Kvintsirkelen" som et nyttig verktøy for transponering og akkordflyt i de forskjellige toneartene. Her lærer vi å bruke Tonika (T) som er grunnakkorden, Sub-dominant og Dominant, som er de grunnleggende akkordene i en sang - uansett toneart.