Gitarkurs

Vil du lære å spille gitar, el-gitar eller bass?
Se på de forskjellige valgene nedenunder hva som vil passe for deg.

Gitarkurs - individuell

Nybegynner - Videregående

1. Kurskveld: Videregående spilling for deg som har spilt en del fra før av. Registrering via bookingsiden. Navn, adresse, telefon og epost. Timepris kr. 450,-. Hver time er på 50-min. Om du har gått igjennom den første boken "Spill gitar NÅ", så pleier jeg å fortsette det videregående kurset med boken "Spill MER gitar". Alternativt kan vi gå igjennom ting du selv ønsker å lære og du kan ta med din egen bok om du har.

Vi kan også legge opp til at du går et helt kurs på 8-uker - kr. 3.150,- (ordinært kr. 3.600,-). Det blir da billigere for deg pr. gang (kr. 393,-/time).

Her spiller vi mer etter tablatur (gitarnoter). Om du har egne ønsker for gitarkurset, så legger vi opp dette etter dine egne ønsker. Det kan være sanger, akkorder, rytmikk, eller gitarsoloer.

Vi tar også for oss "Kvintsirkelen" som et svært nyttig verktøy for transponering og akkordflyt i de forskjellige toneartene. Her lærer vi å bruke begreper som Tonika (T) som er grunnakkorden, Sub-dominant og Dominant, som er de grunnleggende akkordene i en sang - uansett toneart. I tillegg vil du lære oppbygging av akkorder og hvorfor de har de navnene de har.

Velkommen til gitarkurs! :-)