De har spilt inn i Fisknaes lydstudio

Kari Tomine Isene Bodnar

Hege Tollefsen

Siri Melleby